"Ko Whanganui te Ahikaaroa o Ngati Maunga mo ake tonu atu"

Hepi Te Huia